Projektinjohtorakentamisen ja 3D-suunnittelun asiantuntija

Projektinjohto

Suunnitteluvaiheen projektinjohto

 

 

Hankintavaiheen projektinjohto

 

Toteutusvaiheen projektinjohto

 

Huoleton tapa rakentaa

Hietala Oy:n projektinjohtomalli on asiakkaalle huoleton ja kustannustehokas ratkaisu. Ideaalitilanteessa projektinjohtomme kattaa hankkeen elinkaaren kaikki ydinvaiheet, jolloin asiakas saa palvelut yhden toimittajan kautta kustannustehokkaasti:

  • hankesuunnittelu
  • rakennussuunnittelu
  • projektinjohtorakennuttamisen
  • PJ-palvelut

Hankkeet vedetään läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hankkeen eri vaiheisiin haluamallaan tavalla / laajuudessa hankesuunnittelusta aina kiinteistön käyttöönottoon asti.

Avointa yhteistyötä yhden toimittajan periaatteella

Projektinjohtotehtävässä Hietala Oy  on huolehtia mm. hankkeen aikataulutuksesta, hankintojen kilpailutuksesta, suunnitelman toteutumisesta, budjetista sekä materiaalihankinnoista yhden toimittajan periaatteella, jolloin asiakkaan huolehdittavaksi jää vain päätösten tekeminen. Pitkän kokemuksemme ja verkostomme turvin löydämme tarvittaessa sopivimmat alihankkijat ja materiaalitoimittajat kohteelle.

Hietala Oy:n toimiessa hankkeesi projektinjohdossa, saat hankkeen kaikki ydinpalvelut meiltä. Tämä säästää aikaa, tuo hankkeeseen vakautta sekä alentaa kustannuksia.

Toiminnassamme kaikki on avointa ja läpinäkyvää sekä asiakkaan että yhteistyökumppaneiden suuntaan. Tämä tuo hankkeelle lisäarvoa kaikkien osapuolten tehdessä yhteistyötä yhteisen tavoitteen ja suunnitelman eteen.

Hankkeelle tuomamme lisäarvo

Projektinjohtomme tuoma lisäarvo hankkeelle näkyy ennen kaikkea pitävissä aikatauluissa sekä alentuneissa kustannuksissa:

  • Hanke valmistuu sovitussa aikataulussa
  • Hanke valmistuu suunnitellulla budjetilla
  • Hanke on asiakkaalle vaivaton ja huoleton – Hietala Oy huolehtii kaikista käytännön asioista

Tuomme hankkeeseen kattavan osaamisen kokemuksellamme vaativien kohteiden onnistuneista läpivienneistä. Hietala Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus projektinjohtorakennuttamisesta. Projektinjohtomallimme toimivuuden ja kustannustehokkuuden voit todeta tutustumalla referensseihimme.