Projektinjohtorakentamisen ja 3D-suunnittelun asiantuntija

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen

Projekti käynnistyy selvitystyöllä, jossa määritellään ja kuvataan kohteen alustavat tiedot, tarvittavat tilat, rakenteet sekä näille asetetut vaatimukset.

Selvitysvaiheen johtaessa kohteen hankepäätökseen, aloitetaan varsinainen hankesuunnittelu. Sen aikana kohteelle asetetaan täsmälliset laajuutta, laatua, vaatimuksia, aikatauluja sekä kustannuksia koskevat tavoitteet.

Hietala Oy:lta saat rakennuttamisen lisäksi arkkitehti- sekä projektinjohtopalvelut vaivattomana avaimet-käteen -ratkaisuna, jolloin koko hanke on mahdollista saavuttaa yhden toimittajan vetämänä.

Rakennuttamisen toteutusvaihe

Toteutusta varten laaditaan tarkat suunnitelmat varsinaiselle rakentamiselle. Tähän sisältyy mm. urakan kilpailutukset, hanke-asiakirjat ja luvat sekä muut rakentamista koskevat toimenpiteet.

Hietala Oy:n toimiessa projektinjohtorakennuttajana, varmistamme kohteen suunnittelun- sekä sopimuksenmukaisen toteutuksen. Tämä käsitää niin laatutavoitteet, aikataulutavoitteet kuin kustannusarvion toteutumisen.

Hietala Oy tarjoaa:

  • Täysin avoimen ja läpinäkyvän tavan toimia
  • Erittäin tarkat kustannuslaskelmat sekä aikataulutuksen
  • Avaimet-käteen -ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle huolettomia
  • Perinteistä urakointimallia kustannustehokkaamman tavan toimia
  • Kattavan osaamisen ja kokemuksen vaativien kohteiden onnistuneista läpivienneistä

Hietala Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus projektinjohtorakennuttamisesta. Palvelumme laadun ja tehokkuuden voit todeta tutustumalla referensseihimme.