Projektinjohtorakentamisen ja 3D-suunnittelun asiantuntija

Rakennuttaminen

Hankesuunnittelu

Suunnitteluvaihe

Toteutusvaihe

Rakennuttaminen / Hankesuunnittelu

Projekti käynnistyy selvitystyöllä, jossa määritellään ja kuvataan kohteen alustavat lähtötiedot, tarvittavat tilat, rakenteet sekä näille asetetut vaatimukset.

Hankesuunnitteluvaiheessa autamme asiakasta lähtötietojen selvitystyössä ja teemme alustavat luonnossuunnitelmat, aikataulun ja budjetin kohteelle tilaajan antamilla lähtötiedoilla.

Näillä tiedoilla voidaan määrittää  kohteen suunnittelun lähtötiedot,laajuus ja tavoitebudjetti jatkosuunnittelua ja päätöksen tekoa varten.

Meidän ammattitaitomme hankesuunnitteluvaiheen tehtävässä perustuu 24-vuoden kokemukseen erilaisten kohteiden erilaisissa tehtävistä saatuun kokemukseen ja ammattitaitoiseen asiantuntija tiimityöhön ja huippuluokan työkaluihin

Rakennuttaminen / Suunnitteluvaihe

Hankesuunnittelu-/selvitysvaiheen johtaessa kohteen hankepäätökseen, aloitetaan varsinainen suunnittelu. Sen aikana kohteelle asetetaan täsmälliset laajuutta, laatua, vaatimuksia, aikatauluja sekä kustannuksia koskevat tavoitteet.

Suunnitteluvaiheessa teemme rakennuslupasuunnitelmat, työmaa-/ ja hankinta-aikataulun ja budjetin kohteelle.

Hietala Oy:lta saat suunnittelutyön lisäksi suunnitteluvaiheen rakennuttamisen sekä projektinjohtopalvelut vaivattomana avaimet-käteen -ratkaisuna, jolloin koko hanke on mahdollista saavuttaa yhden toimittajan vetämänä. Tällöin hankitaan kohteelle muut tarvittavat suunnittelijat yhteistyössä tilaajan kanssa.

Rakennuttaminen / Toteutusvaihe

Toteutusta varten laaditaan tarkat suunnitelmat varsinaiselle rakentamiselle. Tähän sisältyy mm. urakan kilpailutukset, hanke-asiakirjat ja luvat sekä muut rakentamista koskevat toimenpiteet.

Hietala Oy:n toimiessa projektinjohtorakennuttajana, varmistamme kohteen suunnittelun- sekä sopimuksenmukaisen toteutuksen. Tämä käsitää niin laatutavoitteet, aikataulutavoitteet kuin kustannusarvion toteutumisen.

Hietala Oy tarjoaa:

  • Täysin avoimen ja läpinäkyvän tavan toimia
  • Erittäin tarkat kustannuslaskelmat sekä aikataulutuksen
  • Avaimet-käteen -ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle huolettomia
  • Perinteistä urakointimallia kustannustehokkaamman tavan toimia
  • Kattavan osaamisen ja kokemuksen vaativien kohteiden onnistuneista läpivienneistä

Hietala Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus projektinjohtorakennuttamisesta. Palvelumme laadun ja tehokkuuden voit todeta tutustumalla referensseihimme.