Projektinjohtorakentamisen ja 3D-suunnittelun asiantuntija

Ojala-Machine, Espoo

Valmistunut 12.09.2017

Kaavamuutossuunnitelmat Kehä 3:n varteen Juvan Malmin rampin kohdalle suunnitellusta toimisto-/liikerakennuksesta